Wapens van "Wees Getrouw"

Lees hier meer over Lilian Janse, de eerste vrouw namens de SGP

Lees hier meer over de recentste geschiedenis

Waarom er op het briefhoofd van "Wees Getrouw"
3 verschillende wapens staan

De Staatkundig Gereformeerde Partij

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) werd op 24 april 1918 te Middelburg opgericht. De oprichtingsvergadering stond onder leiding van ds. Van Oord. Er waren vertegenwoordigers van acht kiesverenigingen. Op 7 mei 1918 kwamen de oprichters van de SGP weer te Middelburg bijeen. Er waren toen 31 personen aanwezig. De bakermat van de SGP ligt dus in Zeeland. Maar al spoedig breidde het werkgebied zich over grotere delen van Nederland uit.

Vanaf het begin waren de oprichters van de SGP het er over eens dat aan de partij geen kerkelijk karakter behoorde gegeven te worden. De partij diende zich niet tot een kerk te bepalen maar zo mogelijk tot alle gereformeerden in den lande, die zich om de aloude belijdenis scharen. Op 21 augustus 1918 had het hoofdbestuur reeds een interkerkelijk karakter: ds. Kersten voorzitter, ds. Kok secretaris en ds. V.d.Vegt penningmeester.

Tweede Kamer

In 1922 werd ds. G.H. Kersten tot lid van de Tweede Kamer gekozen. Hij stond alleen tegenover 99 anderen en dat in een oorspronkelijk vreemde omgeving. Dat ds. Kersten in de Tweede Kamer onverschrokken opkwam voor de beginselen van de Reformatie was tot blijdschap van velen in ons land.

Vlissingen

Ook in Vlissingen waren er destijds mensen die de SGP politiek waardeerden.
Een aantal burgers in onze stad zag de moderne ontwikkelingen op zich afkomen en ze probeerden daar een christelijke / Bijbelse mening over te vormen en te uiten. Ze richtten daarom een kiesvereniging van de SGP op. De kiesvereniging te Vlissingen bestaat vanaf maart 1923. Als oprichters kennen we de namen van A. v.d. Hoek als voorzitter, W.J.A. Kommers als secretaris en C. van de Gruiter als penningmeester.

Souburg-Ritthem

Vanaf 1929 bestond er in Souburg een kiesvereniging van de S.G.P. In 1948 werd in Oost-Souburg de kiesvereniging Souburg-Ritthem van de SGP heropgericht.

"Wees Getrouw"

Ten gevolge van de gemeentelijke herindeling van de gemeente Vlissingen in 1966 zijn de kiesverenigingen van de SGP-Vlissingen en die van Souburg-Ritthem samen verder gegaan als één kiesvereniging onder de naam “Wees Getrouw”.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 1970 voorzag het bestuur van “Wees Getrouw” dat er in Vlissingen niet voldoende stemmen te behalen zouden zijn voor een SGP-zetel in de raad. Daarom is er toen veel gelobbyd bij verontruste leden van andere politieke partijen en onder een nieuw bestuur werd er een plaatselijke christelijke partij opgericht: de RPCU.
Gesteund door een actief bestuur en onder aanvoering van een gemotiveerde lijsttrekker wist de RPCU voldoende stemmen te behalen om in de gemeenteraad vertegenwoordigd te zijn. De partij behaalde zelfs 2 zetels. Vanaf 1970 tot en met 2010 was de RPCU steeds in de gemeenteraad van Vlissingen vertegenwoordigd, enkele periodes met twee raadsleden. In feite was er onder de naam van RPCU inbreng van de SGP in de gemeenteraad van Vlissingen.
Wegens gebrek aan belangstellig heeft de RPCU zich in 2012 opgeheven.

27 maart 2014

De kiesvereniging SGP-Vlissingen ziet het als haar taak en opdracht om onder eigen naam het reformatorisch gedachtegoed in Vlissingen te behouden, meer bekendheid te geven en zo mogelijk in de gemeenteraad in te brengen. 
Op 27 maart 2014 is Lilian Janse - van der Weele, als eerste SGP-vrouw in de geschiedenis, geïnstalleerd en beëdigd als Vlissings raadslid.
Moge het alles ten goede komen aan onze stad! 

2015:  700 jaar Vlissingen

Op 2 april 1315 kreeg Vlissingen stadsrechten. Dit kreeg in 2015 in alle kernen veel aandacht. Op de foto's: kerken in Vlissingen, Ritthem en Oos-Souburg. 

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.