HomeLid worden

Lid worden

 

Lid worden

De SGP is een vereniging die opgebouwd is uit plaatselijke kiesverenigingen. Iedereen die de grondslag en de doelstelling van de SGP onderschrijft en 18 jaar of ouder is, kan lid van de partij worden door zich aan te melden. Leden van de plaatselijke kiesvereniging zijn automatisch daarmee ook lid van de partij.

De SGP staat:

Vóór een christelijk Nederland
Vóór het gezin
Vóór het leven
Vóór elkaar
Vóór de zondagsrust
Vóór de veiligheid
Vóór een verantwoorde vrijheid
Vóór een duurzame leefomgeving
Vóór Israël
Vóór een gezonde economie

U kunt onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement, die afgeleid zijn van de landelijke documenten, desgewenst opvragen via ons e-mailadres: sgpweesgetrouw@gmail.com

Meldt u snel aan door het digitaal aanmeldingsformulier in te vullen, zie onderaan. We nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op. Het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging beslist over de toelating als lid.
Leden ontvangen het partijblad "De Banier" gratis.

Privacyverklaring

Deze verklaring kunt u vinden op de landelijke site: https://www.sgp.nl/privacyverklaring

Contributie

De contibutie voor "Wees Getrouw" (WG) bedraagt € 28,00 per jaar. Voor jongeren, die tevens lid zijn van de SGP-J, is de contributie vastgesteld op € 14,00.
U kunt uw contributie en/of gift overmaken op rekeningnummer
NL25 INGB 0001 2563 99 t.n.v. SGP Kiesvereniging Vlissingen.

Aanmeldformulier