HomeNieuwsVragen over financiële meevallers <>tegenvallers tijdens de Corona-crisis

Vragen over financiële meevallers <>tegenvallers tijdens de Corona-crisis

Publicatiedatum: 15 jun. 2020

Artikel 34-vragen “Financiële meevallers tijdens Corona-crisis”

Geacht college,

In de PZC van donderdag 11 juni jl. was te lezen dat de Gemeente Vlissingen, als gevolg van de Corona-pandemie, ongeveer 700.000 Euro aan tegenvallers te incasseren heeft gekregen, buitenom de extra kosten in het Sociaal Domein.
Het viel de SGP op dat er alleen maar werd gesproken over tegenvallers, terwijl de SGP zich heel goed kan voorstellen dat er, vanwege de Corona-maatregelen, ook geld is bespaard omdat bepaalde gebeurtenissen/zaken geen doorgang konden vinden (evenementen/festivals).

De SGP wil hierover de volgende vragen stellen:

  • 1. Wil het college een overzicht per beleidsgebied aan de raad verstrekken van de extra uitgaven en besparingen?
  • 2. Indien er besparingen zijn, hoe worden deze verwerkt binnen hun beleidsgebied?
  • 3. Zijn er voor of tijdens de periode van half maart 2020 t/m heden subsidies verstrekt aan organisaties die, vanwege de Corona-maatregelen, niet de tegenprestatie konden leveren die verbonden zijn aan deze subsidie? Graag een overzicht verstrekken aan de raad.
  • 4. Gaat het college (gedeeltelijk, in verband met vaste kosten voor organisaties) subsidies terugvorderen van organisaties daarvoor geen tegenprestatie hebben geleverd?
  • 5. Zo nee, gaat het college in 2021 minder subsidie toekennen aan de organisaties die in 2020 niet de tegenprestatie hebben geleverd voor de verkregen subsidie?
  • 6. Indien subsidie (gedeeltelijk) wordt teruggevorderd, is het mogelijk om organisaties die creatief ondernemend vermogen hebben getoond tijdens de Corona-crisis (en daarvoor hoogstwaarschijnlijk extra kosten hebben gemaakt of minder omzet binnen halen) met dit teruggevorderde geld te ondersteunen?

We zien uw antwoorden op onze vragen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp