HomeNieuwsVervolgverhaal: Nollebos

Vervolgverhaal: Nollebos

Publicatiedatum: 23 jun. 2017

 

Betoog bij rvs zoekgebieden Nollebos/Westduin

Gisteren heeft Lilian in de Besluitenraad het onderstaande betoog gehouden:

 

Het Nollebos leeft! Het Westduinpark leeft!

Beide gebieden leven in de vorm van hun prachtige en unieke natuur!

Beide gebieden leven in de harten van veel van onze inwoners en in de harten van vele bezoekers van onze gemeente Vlissingen. Dat is in de afgelopen 26 maanden wel duidelijk geworden. Na het bekend worden van de plannen van Ecoparks, werd in no time een actiegroep opgericht, ruim 8000 handtekeningen verzameld en overal in de gemeente verschenen posters op de ramen “ons bos, ons park, geen huisjes”

Daarbij namen veel inwoners telkens weer de moeite om naar de raadsvergaderingen te komen wanneer het onderwerp Nollebos/Westduinpark op de agenda stond. Geduldig, maar waarschijnlijk ook vol onbegrip en ergernis, luisterden zij naar het lange gekrakeel tussen raad en portefeuillehouder en tussen fracties onderling.

Wat is grootschalig? Wie wilde grootschalig?

Raad, fracties, geef eens duidelijkheid!

De SGP wil haar grote waardering uitspreken voor de betrokkenheid van onze inwoners en ook haar bewondering uitspreken voor hun grootschalig geduld tijdens het aanhoren van de welles-nietes debatten hier in de raadzaal.

26 maanden zijn er nodig geweest om nu tot definitieve besluitvorming te komen wat we met het Nollebos en Westduinpark willen. En weet u wat het ironische aan heel dit gebeuren is?! Al vanaf 2006 en 2011 stond al duidelijk zwart op wit wat we met ons bos en ons park willen, namelijk:

 • Het Zwanenburgpark is het belangrijkste natuurlijk object in Vlissingen, waarbij rustige omstandigheden, de aard van de vegetatie en het ontbreken van stedelijke activiteiten als voorwaarden worden gezien,
 •  Het is het Vlissingse stadspark.
 •  Er zal geen uitgebreide studie naar inrichtings- en gebruiksmogelijkheden worden verricht,
 • Grootscheepse herinrichtingsplannen hebben we niet voor ogen,
 • Het gebied wordt aangemerkt als groen, open, natuurlijk en grotendeels openbaar en dat willen we versterken,
 • Bebouwing van het gebied dient beperkt te blijven tot de huidige oppervlakten.

Dit alles is terug te lezen in de Zwanenburgvisie 2006 en deze visie is ook het onderliggend document geweest voor het maken van het bestemmingsplan 2011.

Onterecht is door het college het ingediende, aangenomen en inmiddels beruchte amendement UIT de visie genomen en apart uitgelegd, alsof de raad aan de huidige ondernemers een verplichting had opgelegd om grootschalig uit te breiden. Ecoparks heeft dit amendement ook omarmd en een giga groot plan ingediend wat inmiddels, terecht en logisch in het licht van de visie en bestemmingsplan, door college en raad is afgewezen.

Vz, de SGP is van harte mede-indiener van het amendement “ga terug naar start” omdat:

 •  Het de inhoud en de toezeggingen uit de visie het bestemmingsplan vertaalt,
 • De woorden “beperkte uitbreiding” worden uitvergroot i.p.v. “grootschalige uitbreiding”
 • De huidige ondernemers opnieuw weten waar ze aan toe zijn en dat ze beperkte uitbreiding gegund worden,
 • De Kanovijver niet wordt buitengesloten als het gaat om beperkte uitbreiding,
 • Dit amendement de gemeente kosten bespaart omdat er geen overleggen georganiseerd behoeven te worden met stakeholders en er geen aangepast bestemmingsplan hoeft worden gemaakt,
 • De SGP het niet nodig vindt dat de gemeente voor de muziek uit loopt, aangezien er geen nieuw uitbreidingsplan is ingediend.

Vz, het Nollebos leeft, het Westduinpark leeft!

En als iets leeft, laat je dat leven! Dat heb je lief, dat koester je, daar laat je inwoners en toeristen van genieten, daar zorg je voor!

Ons bos, ons park! Daar wijs je geen gebieden aan om vol te bouwen, ook al is het gedeeltelijk, maar dat bewaar je!

Het betoog werd met luid gejuich door het publiek ontvangen......

Voor de duidelijkheid, gelezen in de bekende BODE:

Naar aanleiding van alle protesten is een eerder voorstel om vele tientallen vakantiehuisjes en een hotel te bouwen in de prullenbak verdwenen.

In het nieuwe voorstel, dat in maart voor het eerst is gepresenteerd, wil het college rekening houden met de kritiek van de inwoners, maar ook met de jaren geleden uitgesproken belofte aan de ondernemers van de Kanovijver en sauna dat zij mogen uitbreiden.