HomeNieuwsHet Nollebos en park Westduin

Het Nollebos en park Westduin

Publicatiedatum: 28 jun. 2016

Plan recreatiepark Nollebos/Westduin

Donderdagavond 23 juni presenteerde dhr. Straijer van Ecoparks in vogelvlucht het plan voor een recreatiepark met ca. 240 vakantiewoningen en een hotel in het Nollebos en Park Westduin.
Per fractie mochten er die avond maar 3 feitelijke vragen gesteld worden.
Er waren zo'n 140 belangstellenden aanwezig, deels op de publieke tribune en deels in de Govan Mbekizaal waar de presentatie op scherm gevolgd kon worden.

Het is de SGP gelukt om 5 vragen te vervatten in 3 vragen. De antwoorden daarop riepen weer nieuwe vragen op over de grootte van de vakantiewoningen voor mindervaliden en groepswoningen. Ook is niet duidelijk welk materiaal gebruikt gaat worden voor de verharding van wegen en paden in het park en of het park omheind gaat worden.

De mening van de SGP is als volgt:
We zijn niet tegen de komst van meer vakantiewoningen in de gemeente, maar absoluut niet in het Nollebos en Park Westduin. Dit is openbaar natuur- en recreatiegebied en dat moet zo blijven.
Op het Scheldeterrein staat nog veel grond te koop. Van de SGP mag daar "Port Flessinghe" gerealiseerd worden, een jachthaven met luxe vakantie-appartementen en -woningen die eventueel later permanent bewoond kunnen gaan worden of een mix daarvan.

We mochten geen politieke vragen stellen aan het college. Daarom dient de SGP, samen met de VVD weer artikel 34-vragen in.

Artikel 34-vragen Grondbezit en grondprijs Nollebos/Westduin


In de presentatie van Ecoparks d.d. 23 juni 2016, waarin een visie werd gegeven over verblijfsrecreatie in het Nollebos en Park Westduin (groot 50 ha), een recreatiepark met ca. 240 vakantiewoningen en een hotel, gaf dhr. Straijer van Ecoparks aan 17 ha. van de totaal 50 ha. te willen gaan ontwikkelen.
Wij gaan er zonder meer van uit dat het college weet welke 17 ha. eventueel ontwikkeld gaan worden, mocht Ecoparks het plan indienen bij de gemeente en mocht de gemeenteraad instemmen met dit plan.
Alle vragen hebben betrekking op de eventueel te ontwikkelen 17 ha.

  1. Hoeveel ha. is in bezit van de ondernemers van Familiepark de Kanovijver?
  2. Hoeveel ha. is in bezit van de ondernemers van de Sauna?
  3. Hoeveel ha. is in bezit van eventuele andere personen en/of ondernemers?
  4. Hoeveel ha. is in bezit van de Gemeente Vlissingen?
  5. Heeft het Waterschap ook nog bezit binnen deze 17 ha?
  6. Hoeveel ha. van deze 17 ha. is land en hoeveel is water?
  7. Het Nollebos en Park Westduin zijn recreatie-/natuurgebieden. Is de verkoopprijs per m2 van zulke gebieden dezelfde als andere bouwgrond binnen de gemeente?
  8. Geldt deze verkoopprijs ook voor het water in het gebied?


VVD
Tamara Vork-Ritter
Albert van der Giessen

SGP
Lilian Janse-van der Weele