HomeNieuwsBetoog bij rvs Nollebos

Betoog bij rvs Nollebos

Publicatiedatum: 28 dec. 2017

Betoog bij rvs Nollebos 21 december 2017

De SGP blijft bij het ingenomen standpunt ten aanzien van ons Nollebos. Lilian sprak het onderstaande betoog uit.

Vz, te vroeg, te veel open eindjes, een stap te ver.
Zo wil de SGP de beslispunten behorend bij dit raadsvoorstel benoemen.
Te vroeg, omdat er een jaar rond natuurwaardeonderzoek nodig is om haalbaarheid van een zoekgebied aan te tonen, er heeft slechts een quickscan plaatsgevonden.
Te veel open eindjes, omdat de ruimtelijke kaders voor het zoekgebied van Sauna nog niet verfijnd zijn.
Een stap te ver, omdat van de raad gevraagd wordt de zoeklocatie Sauna nu al als haalbaar te bestempelen.

VZ, de SGP is door de wethouder in de Adviesraad vorige week in vertwijfeling gebracht. Op onze herhaaldelijke vraag welke kaders er gelden voor het zoekgebied van de Sauna, kreeg de SGP het antwoord: de kaders die de raad heeft vastgesteld. Wel vz, de ruimtelijke kaders die voor de Sauna gelden, staan keurig verwoord in het bp 2011, de harde juridische kaders.
Maar vervolgens zegt de wethouder in diezelfde adviesraad: het huidige bp 2011 is geen kader.
Vertwijfeling alom!
Waarom bevat dit rvs nog geen ruimtelijke kaders over het percentage, hoogte en omvang van de bebouwing in dit zoekgebied? Is dit, zoals een inspreker vorige week al zei, wellicht wishfull thinking om dit zoekgebied zo vol mogelijk te kunnen bouwen met veel en hoge bebouwing?
VZ, de SGP is van mening dat de GOEDE volgorde gehanteerd moet worden. Eerst stelt de raad kaders en vervolgens kan een ondernemer zijn plan indienen dat valt binnen die kaders. Dit voorkomt dat er in bos en park een Dishoek II of een mini-Bijlmer ontstaat.

VZ, dit rvs is een voortvloeisel uit het, door de CU geamendeerde, en door de coalitie aangenomen rvs van 22 juni jl. Zij hadden de meerderheid en daarmee is het, helaas, een raadsbesluit geworden.
Als de CU, samen met de andere voorstemmende coalitiepartijen, hun huiswerk beter en nauwkeuriger hadden gedaan, dan waren de ondernemers van de Kanovijver toen niet blij gemaakt met een dode mus. Deze ondernemers hebben een half jaar in de wachtkamer moeten zitten, terwijl al lang duidelijk was dat hun nieuwe zoeklocatie niet haalbaar is. Het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening bestond immers al op 22 juni. En nu 21 december 2017 nemen de wethouder en de coalitie niet eens de moeite om de ondernemers van de Kanovijver te helpen, de emotievolle inspraken van de schoondochter namens de ondernemer, hier in de raad ten spijt. Ze doen het af met: sorry, niet haalbaar, blijf maar zitten waar je zit en….verder niets! Vz, de SGP vindt dat de coalitie deze ondernemers laat vallen als een baksteen. Schandalig!

VZ, wat de inhoud van dit rvs betreft; de SGP blijft bij haar standpunt. Op 22 juni hebben wij met volle overtuiging tegen de zoekgebieden gestemd. Wij blijven van mening dat het geldende bp 2011 voor het Westduingebied de beide ondernemers ruimte geeft voor uitbreiding, namelijk 20%.

Maar vz, wat de SGP het meest steekt is het schimmige proces richting dit rvs. Vorige week moest de wethouder toegeven dat er hier op het stadhuis als geruime tijd schetsen liggen van de ontwikkelaar. Deze schetsen geven een impressie van wat deze ontwikkelaar wil gaan bouwen in het zoekgebied van de Sauna.
Inmiddels weet de SGP dat de ontwikkelaar deze schetsen heeft getoond in het stakeholders-overleg. De stakeholders hebben toen kennis kunnen nemen van deze schetsen. En in dit stakeholders-overleg wisselen de stakeholders van gedachten over de kaders.
Ook weet de SGP dat leden van de coalitie, buiten de raad om, hebben gesproken met de ontwikkelaar en ook deze schetsen hebben gezien.
Gezien het amendement van de SP, waar gepleit wordt voor 1 groot, compact gebouw in het zoekgebied van de Sauna en afziet van vakantiehuisjes, wekt bij de SGP de indruk dat deze partij (met de andere coalitiepartijen?) kennelijk wil functioneren als loopjongen van de ontwikkelaar. Zeer waarschijnlijk sluit de inhoud van hun amendement feilloos aan bij de wensen van de ondernemer.
VZ, de SGP vindt het heel kwalijk dat slechts een selectief deel van de raad het plan van de ontwikkelaar heeft gezien. Het nu door de wethouder en de coalitie gevolgde proces, vindt de SGP absoluut geen integer proces.
Nogmaals, de raad stelt eerst de kaders en niet de schetsen van ontwikkelaar bepalen de kaders.

“Eerlijkheid in alle openheid is het eerste hoofdstuk in het boek van de wijsheid”
Helaas vz, in dit hele proces valt geen “eerlijkheid in alle openheid” te ontdekken.

En daarom vz, gelet op al datgene wat de SGP naar voren heeft gebracht, kunnen wij niet akkoord gaan met de procedure die bij de behandeling van dit onderwerp is gevolgd.
Indien de ingediende schetsen voor het zoekgebied Sauna niet direct aan de gehele raad bekend worden gemaakt EN deel uit gaan maken van de procedure en besluitvorming, zal de SGP een MOTIE VAN AFKEURING (mede) indienen.

Voor wat betreft het complete gebied. Dit gebied is waardevol voor vele Vlissingers die hier willen wandelen, mountainbiken, hun hond uit willen laten, willen ontspannen, skaten, picknicken enz.
De gemeente heeft het onderhoud van dit gebied verkwanseld. Er is jarenlang geen goed onderhoud uitgevoerd en dit geeft vervalschade. Vervalschade kost geld wat de gemeente niet heeft.
De SGP is van mening dat de inzet van of Staatbosbeheer, of Stichting Zeeuws Landschap of Stichting Landschapsbeheer, in combinatie met enthousiaste vrijwilligers uit Vlissingen, veel kan betekenen voor het noodzakelijke en achterstallig onderhoud van het Bos en Park.