HomeNieuwsArtikel 34-vragen om dr. Stumphius te vernoemen

Artikel 34-vragen om dr. Stumphius te vernoemen

Publicatiedatum: 29 jun. 2020

Artikel 34-vragen “Plein, kade of straat voor dokter Stumphius in Scheldekwartier”

Geacht college,

De nieuw aan te leggen straten in het Scheldekwartier krijgen uiteraard namen. Het college heeft besloten om (op aangeven van de straatnamen commissie) deze straten te vernoemen naar de namen van schepen die bij Koninklijke Maatschappij de Schelde zijn gebouwd. Dit is op zich logisch als men het belang van industrieel erfgoed hoog acht en het belangrijke verleden van de scheepswerf in herinnering wilt brengen.
Ook worden belangrijke personen van de scheepswerf geëerd door een straat of kade naar hen te vernoemen, bijvoorbeeld de Jan Weugkade.
Echter, de SGP vindt dat nog een belangrijk persoon geëerd mag worden door een straat, kade of plein naar hem te vernoemen: dokter Jan Stumphius.

Jan Stumphius werd op 11 december 1925 geboren te Utrecht, hij studeerde daar medicijnen.
Dokter Jan Stumphius was sinds eind 1954 in dienst bij Kon. Mij. “De Schelde” (KMS) als bedrijfsarts.
Dokter Stumphius deed uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van asbest en met zijn proefschrift “Asbest in een bedrijfsbevolking” promoveerde hij op 27 februari 1969 te Amsterdam. Door zijn onderzoek werd duidelijk bewezen dat ingeademd asbest, zelfs vele jaren later nog, tot sterfte ten gevolge van kanker van het longvlies kan leiden.
KMS trok de enige juiste consequentie uit het onderzoek: de scheepswerf stopte in de loop van 1969 met het gebruik van asbest.
Op aandrang van de toenmalige Industriebond NVV vaardigde de Nederlandse regering in 1977 op het gebruik van asbest het Asbestbesluit uit.
Dokter Jan Stumphius overleed op 10 maart 1983, slechts 57 jaar oud.

De SGP is van mening dat het grootschalig onderzoek van dokter Stumphius bij de werknemers van KMS naar de gevolgen van asbestgebruik baanbrekend is geweest. Dit niet alleen voor de werknemers van KMS, maar voor alle werknemers in de Nederlandse industrie. Dit onderzoek vond plaats op het terrein waar nu nieuwe wijken verrijzen en nieuwe straten een naam krijgen.

 

De SGP wil, naar aanleiding van het bovenstaande, de volgende vragen stellen:

  • 1. Onderkent het college het grote belang van het onderzoek en het proefschrift van dokter Jan Stumphius voor de toenmalige en huidige werknemers in de (scheeps)industrie in Vlissingen en daarbuiten?
  • 2. Deelt het college de overtuiging van de SGP dat ook dokter Jan Stumphius een plein, kade of straat verdient in het Scheldekwartier?
  • 3. Is het college bereid een plein, kade of straat te vernoemen naar dokter Jan Stumphius?

Wij zien uw antwoorden op onze vragen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele en Cor Tromp

PZC: https://www.pzc.nl/walcheren/sgp-geef-dokter-stumphius-een-straatnaam-in-het-scheldekwartier~a9c9b359/